diumenge, 15 d’abril del 2018

Habitatge

Publicat a la Veu el 15/04/18

En el ple passat, l’Ajuntament va aprovar una moció presentada per UMdC, a la qual ERC ens vàrem sumar des del primer moment, per impulsar la redacció d’un pla local d’habitatge. Aquest pla necessàriament haurà de ser gran consens perquè sigui útil i efectiu a llarg termini. Com que els grans consensos es construeixen a partir de premisses comunes entre tots els actors, podem començar per una reflexió que segur que serà compartida per a tothom: l'habitatge és un bé de primera necessitat per a qualsevol persona, sense el qual molt difícilment pot aspirar a assolir el nivell de realització personal i qualitat de vida mínima a la qual tothom ha de tenir dret.

Aquest principi bàsic pot ser la base perfecta per a construir un pla d'habitatge amb fonaments sòlids. Aquest inici ens conjura a assumir que l'accés de tots els ciutadans a un habitatge digne i amb condicions acceptables ha de ser un bé social a protegir mitjançant polítiques i regulacions públiques, que necessàriament hauran de tenir clar que altres drets i béns jurídics legítims, com l'obtenció de beneficis econòmics, han d'estar-hi supeditats.

Com a tota política pública, les polítiques locals d'habitatge són definides a partir d'un context demogràfic, econòmic, polític, social i cultural. Aquest context ha estat objecte de profundes i ràpides transformacions en els darrers anys donant lloc a un veritable canvi de paradigma en la forma d'intervenir sobre l'habitatge. És previsible que això mateix passi en els pròxims anys, la qual cosa ens porta a tenir present una nova premissa: El consens i la planificació han de ser adaptables a una realitat canviant.

El futur pla d'habitatge, doncs, haurà de fer una a diagnosi correcta i acurada de la nostra realitat i, a partir d'aquí, contemplar les mesures que serveixin per a garantir l'accés de la gent a un habitatge digne a la nostra ciutat. La inversió en la compra d'habitatges socials, la masoveria urbana, polítiques de promoció de la rehabilitació, bonificacions socials sobre l'IBI, sancions a habitatges buits o incentius per a la cessió a borses d'habitatge social són possibles respostes que podem impulsar. Així mateix, tindrem també la feina de fer-ho establint com reaccionarem quan la realitat canviï i com prendrem les decisions necessàries sense comprometre la unitat d'acció i el consens.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada