dijous, 15 d’abril del 2021

Dades de seguretat

Publicat a La Veu el 15/04/2021

El 29 de maç es va celebrar la Junta Local de Seguretat, a la qual varen assistir, a més de la Policia Local, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra. També vàrem comptar amb la presència de l'Albert Ballesta, Director de Serveis Territorials d'Interior de la Generalitat.

El primer que cal destacar de les dades aportades pels diferents cossos és una bona notícia: els fets delictius han disminuït a Roses un 33% en l'últim any. I a més, la resolució dels casos ha augmentat en 6,8 punts. L'única dada negativa són els delictes contra l'ordre públic (conflictes veïnals, baralles, discussions...) que han augmentat. Aquesta dada ens permet fer una fotografia objectiva de la situació de la seguretat al nostre municipi. És cert que hi ha hagut darrerament casos concrets molt rellevants i que han generat un important perjudici als veïns d'algunes zones i una sensació generalitzada d'inseguretat, com n'és un bon exemple la situació viscuda al carrer Pare Claret. No obstant, les xifres diuen que són casos concrets, que requereixen d'actuacions concretes, i que Roses és una ciutat segura en termes generals.

També cal destacar actuacions importants per part de Mossos d'Esquadra i el CNP en les últimes setmanes, que han comportat detencions rellevants, i també diferents investigacions en procés que esperem que donin resultats aviat.

Per part de la Policia Local, dades notables. En un any, 1.051 serveis de Seguretat Ciutadana, 3.854 de disciplina viària, 419 cotxes retirats amb la grua, 150 cotxes abandonats reiterats de la via pública, 47 denúncies penals, 30 persones detingudes, 739 aixecaments d'actes i 626 serveis de Policia de proximitat (com ara mediacions o intervencions per molestes veïnals).

En els apartats específics, en podem destacar essencialment dos: la venda ambulant irregular i les mesures Covid. Pel que fa a la venda ambulant irregular, les xifres de l'actuació policial són també bones: s'ha passat dels 4.000 articles decomissats el 2018 i dels 18.000 el 2019 a uns 26.000 el 2020. Això no soluciona el problema, que no és policial, sinó social, però sí que demostra que la línia de treball de la Policia Local per treure el màxim rendiment de les nostres competències i recursos, funciona. I pel que fa a les restriccions per la Covid, s'han fet un total de 312 controls de pas i s'han aixecat 228 actes per incompliment.