dimarts, 26 d’octubre del 2021

Un segle arrelats a Roses

Publicat a L'Empordà el 26/10/2021

“Les confraries de pescadors són unes institucions d’origen gremial amb una gran tradició històrica. (…). L’antiguitat d’aquest model associatiu, la seva permanència en el temps i la seva capacitat d’adaptació han estat elements fonamentals en la vertebració del sector pesquer català i en la interlocució d’aquest amb l’Administració. (…) Sempre les han considerades com les úniques organitzacions del sector encarregades de representar i defensar els interessos de tots plegats, sense distinció de rang o classe.”

Aquestes paraules formen part del preàmbul de la Llei de Cofraries de Pescadors de Catalunya i recullen perfectament molts dels elements que expliquen per què aquesta entitat és una institució clau per a la nostra població.

En primer lloc, per la seva trajectòria històrica a casa nostra. Si féssim un viatge a la Roses de 1921, descobriríem un poble de menys de 3.000 habitants dedicats a la pesca, l'agricultura i el comerç. Veuríem situacions curioses, com ara a l'Ajuntament litigant amb el farmacèutic, que reclamava 800 pessetes en concepte d'ajuda a la gent necessitada; implantacions empresarials notables, com ara la d’una agència local de la companyia d’assegurances marítimes Lloyd, la més important del món, i també a un jove alcalde aficionat a l'arqueologia, Josep Sabaté, que feia uns anys que havia iniciat les primeres prospeccions arqueològiques contemporànies a Roses. D’aquella Roses tan llunyana només n’han perviscut fins als nostres dies quatre entitats: l’AE Roses, la parròquia, l’Ajuntament… i la Cofraria de Pescadors. Aquesta dada ja ens dona una idea molt clara de l’arrelament, l’ascendent social i, sobretot, la capacitat d’adaptació que cal per superar els 100 anys de vida.

Però per altra banda, el text citat més amunt també ens explica un altre element essencial: el seu rol com a representants i defensors de la gent del mar. Roses és com és avui en dia i ha estat com ha estat al llarg de la història gràcies, en gran part, a ells. Per la influència econòmica, social i turística; pel caràcter que han imprès al poble i per la participació activa i constant en mil projectes per la societat: des de promocions dels productes locals fins a neteges del fons marí. Tot plegat ha convertit als pescadors en un pal de paller respectat i reconegut, i amb ells, a la seva Cofraria.

El poble de Roses, tant el seu consistori com la societat civil, cèlebre els 100 anys del Pòsit com una festivitat pròpia, perquè una mica és de tots. I entre tots hem de col·laborar perquè els pròxims 100 anys siguin encara més exitosos que els 100 que celebrem enguany.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada