dimecres, 15 de setembre del 2021

Residus

Publicat a La Veu el 15/09/2021

De les dades del servei de neteja dels últims mesos, així com la percepció que ens han fet arribar molts ciutadans i ciutadanes de Roses, se n'extreu un clar pas enrere des de la irrupció de la pandèmia en matèria de reciclatge, neteja i abocaments a la via pública. Un retrocés que s'evidencia molt clarament en l'alt volum de residus impropis dipositats incorrectament, fet que ha motivat que, actualment, el 30% de les deixalles que es dipositen als contenidors de reciclatge no correspongui a la fracció correcta.

És un fet conjuntural que també ha afectat molts altres municipis i que evidentment hem d'afrontar des de les institucions, però sense oblidar que aquesta és només una part d'un debat molt més de fons que hem de tenir com a poble i com a societat, que és la nostra manera de consumir i de generar i gestionar residus. Aquesta part important, tot i que sovint invisibilitzada, de la nostra vida s'haurà d'acabar repensant perquè a llarg termini no serà sostenible.

Així ens ho exigirà cada vegada més el planeta, però també ho faran institucions com la UE, que fixa uns objectius molt clars per al 2030 i 2050, i també ens hi veurem obligats pels costos econòmics que comporta no reciclar bé, que cada vegada seran més elevats. En el nostre cas, comportarà amb tota seguretat un augment molt important del cost del servei per a les arques municipals si no es reverteix aquesta tendència amb urgència, provocada per la pujada del cànon per l'entrada de residus a l'abocador comarcal, que ja suposaria un augment fins i tot amb els mateixos nivells de selectiva pre-pandèmia, que eren clarament millors que els actuals.

Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Roses ha creat un grup de treball de gestió de residus i neteja, integrat per les diferents àrees municipals, ROSERSA i FCC (empresa concessionària del servei de neteja al municipi). En la primera reunió, celebrada el passat mes d'agost, va acordar un paquet de mesures que començaran a implantar-se a partir de les properes setmanes i que s'allargaran durant els següents mesos.

En els propers anys caldrà compromís institucional, però també implicació ciutadana sincera, per treballar conjuntament i poder anar fent, a poc a poc, aquesta la transició imprescindible en la nostra manera de gestionar els residus que generem.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada