dimarts, 5 d’abril del 2011

Gent del Poble-AM demana a l´Ajuntament la figura d´un educador de carrer

Des de Gent del Poble – AM dins del marc de política social i de joventut, pensem que s’hauria d’incorporar a la plantilla de l’Ajuntament la figura d’un educador de carrer per tal de desenvolupar una tasca real i directa, amb els infants i joves rosincs amb risc d’exclusió social.
Actualment ens trobem amb infants i joves que han iniciat processos d’exclusió social, és a dir, estan fora de circuits normalitzats: escola, mercat de treball, entitats... Roses ha de ser capaç de detectar i atendre aquests casos des del seu medi amb una orientació preventiva. Per tant són necessàries figures professionals que puguin retornar aquestes persones, a circuits normalitzats. El projecte doncs, proposa l’atenció directa en el lloc on es troben i utilitzen com a espai propi (places, carrers...); com a eina principal, per possibilitar els processos de canvi, la relació individual i de grup.

Així doncs, entenem que aquesta figura de l’Educador de Carrer permetrà:

- Fer un anàlisis de la situació actual de Roses pel que fa a l’exclusió social juvenil per tal d’actuar-hi com més aviat millor.

- Afavorir el desenvolupament integral del joves mitjançant el descobriment i increment dels seus recursos físics, intel·lectuals i afectius.

- Donar suport i orientació als aspectes socioeducatius que requereixen una solució immediata (escolarització, treball, prevenció del consum de substàncies tòxiques, maltractaments, conflicte social, ...).

- Detectar els interessos i motivacions d’aquests joves per tal d’orientar-los, assessorar-los cap a un desenvolupament personal i de grup integrat a la societat a través d’una associació, una activitat, unes jornades...

- Potenciar els mitjans de sensibilització per tal que la comunitat prengui consciència de les causes de la situació de dificultat social dels seus infants i joves.

- Proporcionar a les institucions de la comunitat (escola, centres culturals, associacions...) elements de judici i alternatives en la relació educativa amb els
menors.

La intervenció educativa s’hauria de plantejar incidint en l’individu i en els seus agents socials del seu entorn: família, entitats, escola, institut, ...Aquest seguiment individualitzat implica alhora una estreta coordinació i treball en comú amb altres departaments del mateix ajuntament (Joventut, Serveis Socials, Esports, Policia...)
Els projectes d’intervenció dirigits a grups de menors tenen per objecte treballar temes com el lleure, l’esport, les activitats socioculturals, la inserció laboral, la inserció social en altres grups d’iguals, l’escolarització, la prevenció de l’absentisme
escolar...
Així doncs, restem a la vostra disposició per detallar-vos la proposta; així com explicar-vos el munt d’avantatges que aportaria a la població la incorporació d’un educador de carrer format en la matèria i coneixedor del municipi

Al seu efecte, presentem aquest escrit.

Rebeu una cordial salutació, estem a la vostra disposició.

Roses, 5 d’abril de 2011.

Francesc Giner i Ballesta. Portaveu de Gent del Poble.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada