dijous, 15 de febrer del 2018

Civisme

Publicat a La Veu el 15/02/2018

La paraula civisme prové del llatí "civis", que significa ciutadà. Així doncs, podem entendre el civisme com una sèrie d'elements que defineixen el concepte ideal de ciutadania i, per tant, de comunitat humana. Cal remarcar, però, que aquest concepte no pot estar renyit en absolut amb els principis de llibertat individual, i ha d'evitar ser un pretext per acabar imposant una moral oficial que suposi una coerció del pluralisme i de l'autonomia personal. El civisme democràtic és aquell que treballa per la inclusió de tots els individus i col·lectius de la comunitat i fomenta i protegeix el respecte de tots aquests integrants vers les altres persones que conviuen amb ells, vers l'espai públic que comparteixen i vers aquells elements socials que els uneixen.

El paper dels Ajuntaments en aquesta tasca és imprescindible, i una de les eines de la que s'han dotat moltes corporacions locals per tal de fomentar aquests valors són les ordenances de civisme. Una eina de la qual, en data d'avui, la nostra vila encara no disposa.

Des d'ERC creiem que la realitat social (en el sentit més ampli de la paraula) que té Roses avui en dia, així com les necessitats que se'n deriven, fan recomanable la redacció d'una ordenança que serveixi per a desenvolupar i promoure un concepte de civisme de consens que sigui compartit per tothom, adaptat als nous temps i que reconegui una sèrie de drets i obligacions per als ciutadans.

Aquest text normatiu ha de garantir, per exemple, que el municipi de Roses es configura com un espai públic on les relacions entre els ciutadans han d'articular-se sota els principis de respecte, tolerància, seguretat ciutadana i salubritat ambiental. Sota aquests valors democràticament essencials, hem de trobar l'encaix dels diferents col·lectius dins de la nostra ciutat, de manera que les seves necessitats i el seu model de vida es pugui desenvolupar amb tranquil·litat i amb respecte al principi general de respecte als altres.

Amb això, donarem resposta a les legítimes demandes de molts d'aquests col·lectius que massa sovint estan exclosos de les polítiques públiques del dia a dia, i també podrem afrontar millor aquelles queixes pels problemes de compatibilització d'usos en certs espais públics, fruit de la manca d'un marc legal clar.

Esperem que l'ordenança vegi la llum aviat. Serà una gran eina.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada